Algemene voorwaarden van

Babo Arts
Vierakkerstraat 8
6851 BE Huissen
KvK: 74886533

Copyright
Alle beeldmateriaal alsook teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Babo Arts worden verveelvoudigd en of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van mijn foto’s kunt u contact met mij opnemen info@babo-art.nl

1. Prijzen

1.1 Alle prijzen op www.babo-art.nl (zowel de Nederlandse, als de Engelse versie) en welke worden gecommuniceerd door Babo-Arts op onder andere sociale media zoals Instagram en facebook, zijn inclusief BTW in EURO maar verder exclusief alle overige kosten zoals verzend- of transportkosten, in- en uitklaringskosten en eventuele kosten van ingeschakelde derden. Indien een prijs afwijkt van het hierboven in 1.1 genoemde, zal dit duidelijk met u worden gecommuniceerd.
1.2 Prijzen zijn inclusief zilverkleurige baklijst in welke het werk wordt bevestigd. Mocht een lijst niet gewenst zijn, zal dit geen invloed op de aangegeven prijs hebben.

2. Aanbod

2.1 Alle werken kunnen in kleur afwijken van het getoonde. Getracht is alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Echter zijn er geen rechten te ontlenen aan het afwijken van kleur en of andere zaken als gewicht of maat. Op verzoek zijn meer foto’s van het werk te verkrijgen.
2.2 Mijn werk wordt veelal geleverd met een zilverkleurige baklijst. Er zal vooraf duidelijk met koper worden gecommuniceerd of dit het geval is. In overleg kan er worden gekozen voor een niet standaard lijst. Foto’s van lijst zijn op verzoek te verkrijgen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat deze door Babo Arts is geaccepteerd. De koper gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden na plaatsing van een order.

4. Betaling

4.1 Tenzij anders aangegeven moet het volledige bedrag, inclusief eventuele verdere kosten zoals verzend- en transportkosten, vooraf worden voldaan.
4.2 Het werk zal worden gereserveerd maar na uitblijven van betaling na 14 dagen weer te koop worden aangeboden. De overeenkomst mag na deze termijn door Babo Arts ongeldig worden verklaard. Een betalingsherinnering zal na uitblijven betaling na het verstrijken van de eerste week volgen.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Elk werk blijft eigendom van Babo-Arts totdat volledige betaling (dus inclusief alle overige kosten zoals transport- en verzendkosten) heeft plaatsgevonden.

6. Verzending

6.1 In het geval van opsturen van een door koper gekocht werk kan het natuurlijk zijn dat schade ontstaat en of een zending zoekraakt. Alle werken zullen zo goed mogelijk worden verpakt om dit tot een minimum te beperken. Babo Arts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade welke ontstaan in tijdens het verzendproces en of het zoekraken van een zending. Wel zal elke zaak als zaak op zich worden behandeld en er zal ten alle tijden tot een zo goed mogelijke oplossing met koper worden gezocht. Babo Arts heeft hierin het beslissende oordeel.
6.2 In het geval een vervangend werk is aangeboden zal deze pas worden verzonden als het in eerste instantie verzonden werk is ontvangen en gecontroleerd door Babo Arts.
6.3 De verzendkosten voor het opnieuw verzenden zullen, met een maximum van € 100,-, binnen Nederland door Babo Arts worden overgenomen. Verzendkosten buiten Nederland gaat in overleg. Ook hierin heeft Babo Arts het beslissende oordeel.

7. Annulering en retouren

7.1 Annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 7 dagen na orderbevestiging en enkel mogelijk per mail aan info@babo-art.nl
7.2 Eventuele betalingen zullen binnen 7 werkdagen worden teruggestort. Een betaalbevestiging zal direct na overboeking worden verstrekt.
7.3 Als een werk al verstuurd is en de order wordt geannuleerd, ongeacht om welke reden, zullen zowel de verzend- als retourkosten voor koper zijn. Het aankoopbedrag zal binnen 7 dagen na ontvangst retour, en mits in zelfde staat als verzonden, worden teruggeboekt. Een betaalbevestiging zal ook hier worden verstrekt.

NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT OP